Dán PPF xe KIA k5. Sau khi bị va chạm bị xước phim PPF nhưng sơn xe vần không bị ảnh hưởng. PPF ARI đỉnh cao bảo vệ sơn xe