Dán PPF xe Fortuner màu trắng. Sử dụng phim PPF ARI USA, thi công nhanh chóng, bảo hành 3-10 năm